روانشناسی برای همه

« انسان ذاتا موجودی قصه گوست» ( برونر، 1986). «داستان» در همه ی فرهنگ ها، و همه زمان ها ابزاری بوده است برای بیان اهداف، تمایلات و تعارض های بشر، و نمود تلاش های وی در جهت رسیدن به اهداف و حل تعارض هایش. کودکان، از سالهای اولیه ی زندگی، تجربه های شخصی شان را […]

چگونه به تعویق انداختن را می‌فهمیم؟ به تعویق انداختنِ غیرعاقلانه ی رفتاری عقلانی، یک دفاع محسوب می‌شود. زمانی که ما عملی ضروری را به تأخیر می‌اندازیم، خودمان را، و در اغلب موارد، دیگران را تنبیه می‌کنیم. به تعویق انداختن می‌تواند به مثابۀ نوعی انکار، انجام وظیفه کند. «صبر خواهم کرد تا واقعیت تغییر کند. در […]

دروغ های فراگیر در زندگی و در درمان دروغ چیست ؟ بیان آن چه حقیقت ندارد. یک مثال ساده : “ساندویچ توی یخچال رو تو خوردی ؟” “نه”(در حالی که خوردی). نوع متفاوتی از دروغ نیز وجود دارد که رایج تر است و حتی جهانی. دروغی که آن را در خودمان و حتی در دیگران […]

زبان از یاد رفته درون هر کدام از ما صداییست که از رفتار بیرونی ما صادق تر است. این صدا از بدو تولد تنها وسیله ای بوده است که ما را قادر ساخته با دنیای ناشناخته بیرون از خود، ارتباط برقرار کنیم. ما را از خطرات حفظ کرده و تعاملاتمان را تنظیم کرده است. این […]

الان می خواهم از چیزی حرف بزنم که شنیدنش سخت است: حسادت هرگز معطوف به شخص دیگری نبوده و نیست، معطوف به خود شماست – به احساسات شما در این باره که نادیده گرفته شده اید، قدرتان را ندانسته اند، شما را ندیده اند، دوستتان نداشته اند؛ و زیر همه این ها تمایل ناکام مانده […]