توالی پویشی

یکی از مهمترین قسمت‌های یادگیری روش درمانی ISTDP برای درمانگران، ضبط جلسات بصورت تصویری و با نمایش کامل بیمار و درمانگر است. اما چگونه از فایل ضبط شده جلسات استفاده کنیم؟

مقاومت به صورت مجموعه ای از دفاع ها آشکار می شود. در تکنیک دوانلو درمانگر مانند روانکاوی سنتی تفسیر نمی کند بلکه هر دفاع را در لحظه به چالش می کشد و بلافاصله پیامدهای پیچیده ای در انتقال ایجاد می شود که از ادراک هوشیار و ناهشیار بیمار به وجود می آید که درمانگر برای […]