آزمون گیری و آزمون های روان شناختی

یک ربع بیشتر تا شروع آزمون باقی نمانده و من در آستانه ی درب ورودی دانشگاه هستم. یکی از عوامل اجرایی در حالی که زیر ِلب غرولند می کند، به من زل زده تا تشخیص دهد کارت آزمونی که دستش داده ام متعلق به من است یا نه. بالاخره اجازه می دهد وارد شوم. با گام هایی تند به سمت محل امتحان می روم. مثل همیشه دیرم شده است. به سمت تابلویی که چند برگه روی آن نصب شده و عده ای دورش حلقه زده اند، حرکت می کنم. اطلاعات برگه ها نشان می دهند که محل امتحانم در طبقه سوم است. دو دقیقه مانده به هشت، صندلی شماره 980631 را پیدا کرده و می نشینم. صدای تلاوت قرآن می آید. این یعنی چند لحظه بیشتر تا شروع آزمون نمانده. چشم هایم را می بندم و نفس عمیقی می کشم؛ باید تمرکز کنم.

بیشتر بخوانید

آزمون سواپ – ارزیابی جامع روانشناختی شخصیت

ارزیابی شخصیت ذهن ما را به سمت آزمون­‌هایی می‌­برد که فرد خودش با قلم و کاغذ، احوالات خود را گزارش می‌­دهد. سپس بر اساس خودگزارش­‌دهی فرد، رگه­‌های شخصیتی او استنباط می‌­شود. مشکلی که در این روش­‌ها وجود دارد این است که گاهی اوقات، استنباطی که فرد از خودش دارد با این­که بقیه چه درباره او می‌­دانند بسیار متفاوت است.

بیشتر بخوانید

سواپ (SWAP-200)؛ آزمون ارزیابی جامع شخصیت

سواپ (SWAP)، آزمونی روان ­شناختی برای سنجش شخصیت به شکلی معتبر، قابل اعتماد، و غنی به لحاظ روان ­شناختی است. این آزمون، اختلالات و سبک­ های شخصیتی را تشخیص می­ دهد و برای درمان و تصمیم ­گیری، صورت ­بندی بالینی ارائه می ­دهد. آزمون سواپ را متخصصان بالینی براساس مشاهدات بالینی نمره­ گذاری می ­کنند و پاسخ ­نامه ­ای برای ثبت پاسخ یا گزینه ­ای برای علامت زدن به مراجعان ارائه نمی ­شود.
بیشتر بخوانید