شفقت خود

دوره فرویدخوانی در تهران و شیراز

قصد داریم دوره جامع درس‌گفتارهای روانکاوی را به نحوی ارائه دهیم که هم برای متخصصین و هم عموم افراد مفید فایده باشد. این مسیر را با بازخوانی آرا و نظریات پروفسور زیگموند فروید پدر علم روان‌تحلیلگری آغاز نموده ایم. این دوره شامل مباحث زیر است:

در جامعه فوق العاده رقابت جوی امروز، متوسط بودن امری پذیرفتنی نیست. فرد باید برجسته و بالاتر از میانگین باشد تا احساس ارزشمندی کند و این غیر ممکن است که همه افراد در یک زمان بالاتر از میانگین باشند. این یعنی افراد تمایل دارند که در ارزیابی هایشان از خود اغراق کنند تا در مقایسه […]