پایگاه روان‌پویشی ایران

تجربه کودکی و ذوق خلاقانه – هاینز کوهوت روان‌تحلیلگری یکی از توهمات باطل جهان‌شمول ما را از میان برده است: افسانه بهشت کودکی. اکنون ما می‌دانیم که این افسانه خلق شده است تا از ما در برابر یادآوری خاطرات دردناک کودکی محافظت کند، تجاربی که در ناهشیار سرکوب‌شده ما ثبت‌شده‌اند. هرچند فرضیات اولیه فروید مبنی […]

فرونشانی و تجزیه، دو مکانیسم دفاعی روانکاوی، توسط عصب شناسی مدرن مورد مطالعه قرار می گیرند. هیچ چیز به اندازه فریب ندادن خود دشوار نیست ـــ لودویک ویتگنشتاین چه مقدار از آنچه شما در زندگی روزمره به صورت هشیارانه تجربه می‏کنید، تحت تاثیر فرایند‏های ناهشیار و ناآشکار است؟ این سوال یکی از بی‏ شمار سوالاتی […]

« انسان ذاتا موجودی قصه گوست» ( برونر، 1986). «داستان» در همه ی فرهنگ ها، و همه زمان ها ابزاری بوده است برای بیان اهداف، تمایلات و تعارض های بشر، و نمود تلاش های وی در جهت رسیدن به اهداف و حل تعارض هایش. کودکان، از سالهای اولیه ی زندگی، تجربه های شخصی شان را […]