(جان فردریکسون پاسخ می‌دهد)

تمهیدات

من اخیراً یکی از نوارهای ویدئویی شما که در آن با یک بیمار بسیار مقاوم (همان بیماری که یک گربه را کشته بود) کار می کنید را دیده‌ام. شما مکرراً از او می‌پرسید: “الان چه احساساتی نسبت به من داری؟” آیا این روش دعوت از احساسات به بالا آمدن منجر به صدمه دیدن اتحاد درمانی بین درمانگر و بیمار نمیشود؟

با تشکر از امین برای این سوال!