(جان فردریکسون پاسخ می‌دهد.)

مسئله

“فکرم درست کار نمیکنه. تو کشورم اینترنت رو قطع کردن و در نتیجه جلسات روان‌درمانی با اختلال روبه روشدن. حتما میدونید در کشور *** چه اتفاقی افتاده.”

من پیام‌های زیادی از افرادی که می‌گویند این روزا بدن درد، و افسردگی شدیدی را تجربه میکنند و نمیتوانند روی وظایف روزانه‌ی خود  تمرکز کنند دریافت کرده‌ام. در این موقعیت‌ها چگونه می‌توانیم کارکرد طبیعی خود را بازیابی کنیم؟