در بین مدل‌های مختلف درمان معمولاً به اشتباه ISTDP به عنوان “درمان ایده‌آل”، “طلای خالص”،  “حقیقت”، و “پاسخ نهایی” برای رنج انسان در نظر گرفته می شود. خود دوانلو به صورت فعالانه ای بیان کرده است که رویکردش یک نوشداروی شگفت انگیز نیست: هنگامی که این تحریف ها دائم می شوند یک صدمه عمده به او و کارش زده شده است.