می خوام خودمو بکشم! (جان فردریکسون)

تمهیدات

اگر کسی به ما بگوید که “می‌خواهم بمیرم!” مداخله ما چه باید باشد؟

به عقیده من پشت میلِ به خودتخریبی یک خشم نهان نسبت به ابژه‌های مختلف وجود دارد. و این خشمِ سرکوب شده و بدونِ مزاحم تبدیل به خودتخریبگری می‌شود؛ زیرا فرد خود را تنبیه می‌کند که نمی‌تواند خشم خود را به افرادی که به او آسیب زده‌اند نشان دهد و فکر می‌کند که مستحق مرگ است.

مداخلات پیشنهادی

بیشتر بخوانید

همدلی: کوهات؛ نگاهی متفاوت به مفهومی کلیشه ای

عموما در حوزه ی روان شناسی به تجربه ی درکِ افکار، احساسات و شرایط فرد از دید خود او، همدلی گفته می شود. در بافت اجتماعی، همدلی موجبات پرداختن به امور نوع دوستانه و اقدامات مشفقانه را فراهم می آورد و ارتباط افراد را با یکدیگر تسهیل می کند. این مفهوم در فضای درمانی هم کاربرد دارد و در رویکردهایی چون رویکرد شناختی – رفتاری در قالب انعکاس احساس مورد بحث قرار می گیرد. انعکاس احساس به این معنی است که مثلا درمانگر احساس ِغم بیماری را که در مورد از دست دادن فرزندش صحبت می کند، به صورت عباراتی مثل «شرایط سختی داشته اید و به نظر غمگین می رسید» بازتاب می دهد. به عبارت دیگر، عموما همدلی، معطوف به بیمار بوده و جزئی از تکنیک های مورد استفاده در پروسه درمان محسوب می شود. با وجود این، نظریه پردازی به اسم هاینز کوهات، نظری متفاوت در مورد آن دارد.

بیشتر بخوانید

بررسی موردی ۲: غم ناشی از آگاه شدن نسبت به مشکل روانشناختی

درمانگر: پس ما درباره باهم نگاه کردن به اینکه چه مؤلفه‌های هیجانی و مؤ‌لفه‌های دیگری می توانند در حالت های خلقی تو اثر بگذرند و موجب بدتر شدن افسردگی یا خلق های بالا شوند، صحبت کردیم. هفته گذشته خلق تو چطور بود؟ (تمرکز بر شفاف‌سازی)

بیشتر بخوانید