توهم سلامت روان

تمهیدات

در این مطلب می‌خواهیم به معرفی مقاله‌ی جاناتان شدلر و ملوین مانیس با موضوع توهم سلامت روان (THE ILLUSION OF MENTAL HEALTH) بپردازیم. این مقاله در دسامبر سال 1993 و در مجله‌ی American Psychologist منتشر شده است. گرچه این مقاله کمی قدیمی به نظر می‌رسد؛ اما با توجه به اینکه امروزه همچنان استفاده‌ی بسیار زیادی از پرسشنامه‌هایی می‌شود که جنبه‌های مختلف سلامت روان را می‌سنجند، ضرورت دیدیم تا یافته‌های این پژوهش را با متخصصان حوزه‌ی روانشناسی و روان‌درمانی در میان بگذاریم.

بیشتر بخوانید

خشم و سیاست

(جان فردریکسون پاسخ می‌دهد.)

مسئله

“فکرم درست کار نمیکنه. تو کشورم اینترنت رو قطع کردن و در نتیجه جلسات روان‌درمانی با اختلال روبه روشدن. حتما میدونید در کشور *** چه اتفاقی افتاده.”

من پیام‌های زیادی از افرادی که می‌گویند این روزا بدن درد، و افسردگی شدیدی را تجربه میکنند و نمیتوانند روی وظایف روزانه‌ی خود  تمرکز کنند دریافت کرده‌ام. در این موقعیت‌ها چگونه می‌توانیم کارکرد طبیعی خود را بازیابی کنیم؟

بیشتر بخوانید

راهنمای تشخیصی روان پویشی(PDM)

چندین دهه است که بسیاری از پزشکان، به ویژه درمانگران روان‌پویشی و انسان‌گرا، در برابرتشخیص و طبقه بندی مقاومت می کنند، سیستم های طبقه بندی تشخیصی در عمل روانپزشکی به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روان شناختی (DSM) و طبقه بندی آماری بین المللی بیماری ها و مشکلات مربوط به سلامت (ICD) از دیدگاه روانکاوی بسیار دور هستند.

بیشتر بخوانید