(جاناتان شدلر، 24 سپتامبر 2021)

بیان مسئله

یکی از مهمترین چیزهایی که من آموخته ام اینست که:

اختلالات شدید شخصیتی همواره روش‌هایی برای استتار و مخفی شدن پیدا می‌کنند.

هیچ کس باخودش فکر نمیکند که “من یه آدم سادیست هستم” یا ” من یه خودشیفته شرور هستم”.