نیاز دلبستگی ، نیاز به دل بستن به یک دیگری مهم

دلبستگی ما را به یاد دل بستن می اندازد. انگار در درون همه ­ی انسان ها نیازی وجود دارد تا پیوندی عاطفی و نزدیک را با یک دیگریِ مهم برقرار کنند. شايد مهمترين نيازي كه يك كودك در بدو تولد داشته باشد، نياز به رابطه با يك مراقب است. به این دليل است که نياز دلبستگی در انسان اهميت بسياري دارد.