آیا پرسش از احساسات نسبت به درمانگر به اتحاد درمانی آسیب نمی‌زند؟

(جان فردریکسون پاسخ می‌دهد)

تمهیدات

من اخیراً یکی از نوارهای ویدئویی شما که در آن با یک بیمار بسیار مقاوم (همان بیماری که یک گربه را کشته بود) کار می کنید را دیده‌ام. شما مکرراً از او می‌پرسید: “الان چه احساساتی نسبت به من داری؟” آیا این روش دعوت از احساسات به بالا آمدن منجر به صدمه دیدن اتحاد درمانی بین درمانگر و بیمار نمیشود؟

با تشکر از امین برای این سوال!

بیشتر بخوانید

تکنیک استاندارد دوانلو برای بازگشایی ناهشیار

تکنیک استاندارد من(دوانلو) برای رسیدگی به مقاومت و بازگشایی ناهشیار به این صورت است:

  • شناسایی و روشن سازی سریع دفاع های بیمار در انتقال
  • فشار برای تجربه تکانه/ احساسات، که منجر به تشدید مقاومت می شود
بیشتر بخوانید