تمهیدات

هانا سیگل رییس سابق جامعه روانکاوی انگلستان و یکی از بنیان گذاران بنیاد ملانی کلاین در سال 1918 در لهستان چشم به جهان گشود. مادرش زنی با شخصیت و با بنیه و زیبارو و پدرش مردی با علائق گسترده بود. وقتی به سن بیست سالگی رسید، در حالی که در پاریس حقوق می‌خواند، تاریخ پیکرتراشی فرانسوی در قرن نوزدهم را نگاشت که هنوز هم در لهستان اثری کلاسیک محسوب می‌شود. او فروید را مفصلاً مطالعه کرده بود و طی اقامت‌اش در ادینبورگ، آثار آنا فروید و ملانی کلاین را کشفت کرد و تصمیم گرفت نزد کلاین کارآموزی کند. بخت یارش بود که در ادینبورگ با دکتر دیوید متیوس ملاقات کرد که خود توسط کلاین تحلیل شده بود و به پیشنهاد او در مدتی که در انتظار بازگشت به لندن بود در جلسات روانکاوی شرکت کرد. او به لندن آمد، برای کارآموزی در انجمن روانکاوی انگلیس و تحلیل شدن توسط ملانی کلاین پذیرفته شد و در 1945 درس خود را تمام کرد.