روش تحقیق در روان شناسی

استفاده از روش تحقیق صحیح، انجام پژوهش دقيق و کشف راه حل مسائل از طريق روش هاي مبني بر شواهد، از جمله شيوه ها و شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع محسوب مي شود.

با وجود اينکه اهميت اين امر بر کسي پوشيده نيست اما مشکلات سر راه دشوار و گاه ناکام کننده پژوهش از يک سو، و بيان نظري، و نه قدم به قدم شيوه انجام پژوهش، در منابع مربوط از سويي ديگر موچب شده، دانشجويان از ابتدا يا به پژوهش بي علاقه شوند و يا به شيوه هايي تقليدي و سطحي، روي آورند.

گاهي هم در اين زمينه از اين شاخه به آن شاخه رفته و حاصل تلاش علمي آنها سردرگمي علمي شان را سبب مي شود که اگرچه از هر دري سخني مي دانند اما در يک وادي عميق نيستند.

نتيجه اين مي شود که تراکم کارهاي پژوهشي يک نفر پس از چند سال، گرهي از مشکلات بومي کشور در حوزه مربوط باز نمي کند. کتاب روش تحقيق در روان شناسي، بر آن است که از ابتداي راه مطالعه علمي، يعني شکل گيري مسئله پژوهش تا انتهاي آن يعني گزارش و چاپ نتايج آن و شکل گيري مسئله جديد بر اساس آن را به صورت قدم به قدم و عملياتي مطرح و با خواننده پيش رود و اين کار را با بياني ساده و همزمان مستند و علمي انجام دهد.

دسته:

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “روش تحقیق در روان شناسی”