رویای بیلی

(مثالی برای استفاده از رویا در درمان روانکاوانه، یک مطالعه موردی)

تمهیدات

بیلی جوانی 25 ساله و کارگری ماهر در یک واحد اقتصادیست. او حدود 5 سال است که با دختری در رابطه است و می‌خواهد با او ازدواج کند. او مردی راستگو، متواضع و دارای موهبت هوش بالای ذاتی است.

او بابت خوابی که دیده بود و درخواستش از من برای تحلیل رویا نزد من آمده بود. بیلی می‌دانست که من با روانکاوی و تحلیلگری سر و کار دارم و خواب‌ها را تحلیل می‌کنم و از عمق وجودش از من کمک میخواست. او مدتی بود که متوجه تغییرات نگران کننده‌ای در زندگی‌اش شده بود. از یک مرد شجاع که به قدرت بدنی خود افتخار می‌کند حالا تبدیل به فردی ترسو، افسرده و بسیار گیج شده بود.

بیشتر بخوانید

پس مانده‌های روز (رویاهای دوران قرنطینه)

بین آپریل 2020 تا مارچ 2021، گروه کوچکی از دانشجوهای تحصیلات تکمیلیِ واحدِ روانکاویِ دانشگاه لندن[1] شروع به جمع آوری رویاهای دوران قرنطینه‌ی همگانی کردند. ماحصلِ این کوشش‌ها، الهام بخش ساخت سه انیمیشن شد که با نظر به بیش از پانصد رویای ثبت شده توسط عموم مردم در دوران قرنطینه ساخته شده بود. در ادامه ضمن بررسی نخستین انیمیشن از این سه‌گانه به برخی از فرم‌ها و احساسات بیان شده‌ی مشترک در این مجموعه رویاها، و به موازات آن تجربیات شخصیِ زیگموند فروید از جنگ جهانی اول و پاندمی آنفلوانزایِ 1918، و چگونگی اثر این تجربیاتِ تروماتیک بر شکل گیری نظریه تفسیر خواب او می‌پردازیم.

“بخدا می‌توانستم در پوست گردویی محصور باشم و خود را شاه سرزمینی بی‌کران بدانم، اگر این نمی‌بود که خواب‌های بد می‌دیدم.” (هملت)

بیشتر بخوانید

تکنیک استاندارد دوانلو برای بازگشایی ناهشیار

تکنیک استاندارد من(دوانلو) برای رسیدگی به مقاومت و بازگشایی ناهشیار به این صورت است:

  • شناسایی و روشن سازی سریع دفاع های بیمار در انتقال
  • فشار برای تجربه تکانه/ احساسات، که منجر به تشدید مقاومت می شود
بیشتر بخوانید